/ Prawo

dla Twojego biznesu

Kancelarię Bil od innych kancelarii odróżnia to, że zespół posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w działach prawnych małych firm oraz korporacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Doświadczenie to przekłada się na lepsze rozumienie problemów klientów, jak i lepsze doradztwo przy różnego rodzaju transakcjach. Poznaj Nas lepiej i skontaktuj się z nami

UMOWY

Opiniujemy i przygotowujemy umowy handlowe zabezpieczające interesy przedsiębiorców. Mamy pełną świadomość, jak ważne jest dopracowanie zapisów w umowach, na których przedsiębiorca opiera działalność swojej firmy, dlatego umowy „szyjemy na miarę”, po rozmowie z klientem celem zdiagnozowania jego potrzeb oraz oszacowaniu ryzyka występującego w danej branży.

Przygotowujemy m.in. umowy:

 • 1. niezbędne w bieżącym obrocie prawnym tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjne, umowy o pracę, kontrakty managerskie, umowy pożyczki itp.,
 • 2. z zakresu prawa autorskiego – umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencji,
 • 3. z zakresu najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i usługowych, umowy sprzedaży lokali, umowy deweloperskie,
 • 4. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umowy inwestycyjne, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • 5. o zachowaniu poufności, chroniące tajemnice przedsiębiorstwa, umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

ZAKŁADANIE I REORGANIZACJA SPÓŁEK

Doradzając klientom skazujemy, co warto dodać do umowy spółki, aby w ten sposób wzmocnić bezpieczeństwo jej działania czy zapewnić sobie większą elastyczność w zarządzaniu, a także jaką formę przekształcenia czy połączenia wybrać. W procesach tych współpracujemy z biegłymi/biegłymi rewidentami oraz notariuszami, dzięki czemu prowadzone przez nas procesy przebiegają szybko i sprawnie.

Przygotowujemy odpowiednie dokumenty i wnioski, a także reprezentujemy klientów w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS).

Zakres usług:

 • 1. wspieramy przyszłych przedsiębiorców na etapie zakładania spółki (przygotowujemy umowę/statut oraz formularze do KRS),
 • 2. doradzamy w procesie wprowadzania zmian w umowach spółek i ich rejestracji w KRS,
 • 3. doradzamy w procesach przekształceń jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych w spółki prawa handlowego.
 • 4. doradzamy w procesach przekształceń oraz połączeń spółek osobowych i kapitałowych,
 • 5. przygotowujemy dokumenty związane z procesem przekształceniowym i połączeniowym m.in. plany przekształcenia i połączenia, uchwały, wnioski o wyznaczenie biegłego/biegłego rewidenta, umowy spółek/statuty, protokoły z walnych zgromadzeń itp.) oraz formularze do KRS,
 • 6. pomagamy przy wyborze notariusza i biegłego/biegłego rewidenta, gdy jego opinia jest konieczna do przekształcenia/połączenia a także reprezentujemy przed KRS im monitorujemy pracę KRS podczas całego procesu.

REKLAMA I MEDIA

Zapewniamy doradztwo prawne agencjom reklamowym i agencjom PR, domom mediowym, departamentom marketingu, a także marketerom w zakresie prowadzonych przez nich kampanii reklamowych i akcji promocyjnych.

Zakres usług:

 • 1. przygotowujemy regulaminy stron i sklepów internetowych, polityki cookies, zgody marketingowe, noty prawne,
 • 2. przygotowujemy regulaminy akcji promocyjnych tj. programów lojalnościowych, sprzedaży premiowej, konkursów, promocji czy loterii promocyjnych,
 • 3. przygotowujemy umowy związane z realizacją kampanii reklamowych, np. umowy o przeniesienie praw autorskich, licencji, z reżyserem, grafikiem, modelem, aktorem (agencjami aktorskimi), lektorem itp.,
 • 4. przygotowujemy umowy dotyczące udziału celebrytów, sportowców itp. osób w kampaniach reklamowych i akcjach promocyjnych,
 • 5. opiniujemy materiały reklamowe pod kątem ich zgodności z przepisami prawa,
 • 6. zapewniamy obronę dóbr osobistych i majątkowych w przypadku naruszenia ich przez inne osoby lub podmioty,
 • 7. przeprowadzamy szkolenia i warsztaty z zakresu prawa w marketingu, prawa autorskiego i prawa umów.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Rozumiemy potrzeby przedsiębiorców i to, że w pierwszej kolejności liczy się dla nich zarządzanie własnym biznesem, generowanie zysków i odnoszenie sukcesów. Nasza rola to bycie Twoim doradcą - partnerem, który wesprze wiedzą ekspercką zarówno przy pojedynczym projekcie biznesowym, jak i w ramach stałej współpracy.

Obsługując przedsiębiorców:

 • 1. udzielamy porad prawnych związanych z bieżącą działalnością,
 • 2. przygotowujemy umowy niezbędne w bieżącym obrocie prawnym,
 • 3. zapewniamy obsługę walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników,
 • 4. zapewniamy wsparcie w sprawach pracowniczych,
 • 5. sporządzamy pisma procesowe i prowadzimy postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy,
 • 6. windykujemy należności – prowadzimy windykację polubowną i sądową,
 • 7. przeprowadzamy szkolenia i warsztaty z zakresu prawa w marketingu, prawa autorskiego i prawa umów.

AdWise Group
Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Barbara Bil

ul. Chłodna 22a lok. 9/10
00-891 Warszawa

Kancelaria Bil jest częścią AdWise Group